Shërbimet ne te cilat fokusohemi ne…

Kompania jone ofron të gjitha llojet e shërbimeve profesionale në ndertimin/zhvillimin e aplikacioneve dhe bazave te te dhenave, duke mbuluar një varg të gjerë të kompanive, fushave të biznesit dhe institucioneve. Shërbimet tona kryesore janë të orientuara në: Dizajn Grafike, Zhvillim, Testim, Konsulencë, Menaxhim, Integrim, Mirëmbajtje, Bazat e të dhënave…

Te gjitha shërbimet qe ne i ofrojme janë ekskluzivisht të bazuara në nevojat dhe kërkesat e klientëve. Prandaj nëse keni ndonjë problem të pazgjidhur lidhur me aplikacionet softuerike, ne munde tju ofrojme zgjedhjen eduhur me efikasitet te plote dhe profesionalizem te larte.

Shërbimet tona themelore janë të orientuara në:

ZHVILLIM

KONSULENCË

MENAXHIMI I PROJEKTEVE

TESTIM

INTEGRIM-MIGRIM I TE DHENAVE

MIRËMBAJTJE-PËRKRAHJE TE APLIKACIONEVE

ADMINISTRIM I BAZAVE TË DHËNAVE

DIZAJN GRAFIKE