Ndërtimi i uebfaqes për Kolegjin Riinvest

Dizajnimi, konifigurimi dhe publikimi i materialeve në uebfaqen elektronike të Kolegjit Riinvest

Ky projekt për zhvillimin e uebaplikacionit elektronik është realizuar për Kolegjin Riinvest. Përmbajtja e kësaj faqe zyretare ka karakter edukativio-arsimor, informativ, dhe institucional.

Shërbimet tona krijuese të projektimit të këtij sajti përfshijnë dizajnimin, programimin, publikimin e të dhënave, montimin grafikë, krijimin e faqeve dhe ndërfaqeve të internetit si dhe përpunimin e imazhit.

Shërbimetra e kryera

  • Programim ne PHP
  • Konfigurimi i Moduleve
  • HTML5 / CSS3
  • Dizajnii i Reklamave
  • Publikimi i Materialeve
  • Programim i Faqes
  • Implementimi Search Engine (SEO)
  • Krijimi i Userave Publikues
  • Konfigurimi i Kontakt Formes Elektronike

www.riinvest.net