Shërbimet ne te cilat NE fokusohemi!

Kompania jone ofron të gjitha llojet e shërbimeve profesionale në ndertimin/zhvillimin e aplikacioneve dhe bazave te te dhenave, duke mbuluar një varg të gjerë të kompanive, fushave të biznesit dhe institucioneve. Shërbimet tona kryesore janë të orientuara në: Dizajn Grafike, Zhvillim, Testim, Konsulencë, Menaxhim, Integrim, Mirëmbajtje, Bazat e të dhënave.

ZHVILLIMI I SOLUCIONEVE SOFTUERIKE

ZHVILLIMI I UEB APLIKACIONEVE

 • Internet apo intranet ueb aplikacione/portale për Qeveri/Institucione
 • Internet apo intranet ueb aplikacione/portale për korporata/biznese
 • Aplikacione/portale për Market-space/E-commerce
 • Aplikacione/portale për komunitete/sociale, etj.

ZHVILLIMI I DESKTOP APLIKACIONEVE

ZHVILLIMI I CMS/PORTALEVE

 • Microsoft Share Point
 • Joomla PHP
 • WordPress (Content Managemant System – CMS)

ZHVILLIMI I BAZAVE TË TË DHËNAVE

 • Microsoft SQL Server duke filluar nga MS SQL 2000, MS SQL 2005 dhe MS SQL 2008
 • My-SQL
 • MS Access
 • SQL Light

Leave a Comment