Parimet e Dizajnit & Projektimit

Parimet janë koncepte të përdorura për të organizuar ose të caktoni elementet strukturore të projektimit. Përsëri, mënyra në të cilën këto parime janë aplikuar ndikon në përmbajtjen shprehëse, apo mesazhit të punës.

Parimet janë:

  • koncepti,
  • bilanci,
  • pjesë,
  • ritmë,
  • theks,
  • ekuilibër,
  • unitet etj…

Proporcioni Grafikë i referohet madhësinë relative dhe përmasat e elementeve të ndryshme në një dizajni. Çështja është marrëdhënia në mes objekteve, apo pjesëve të një tërësi. Kjo do të thotë se ajo është e nevojshme për të diskutuar mbi raportin në drejtim të kontekstit ose standarde të përdorura për të përcaktuar konceptin dizajnues.

Bilanci asimetrike, i quajtur gjithashtu bilanci informale, është më e ndërlikuar dhe e vështirë për të parashikojnë. Ajo përfshin vendosjen e objekteve në një mënyrë që do të lejojë objektet e ndryshme peshën vizuale për të balancuar njëri-tjetrin rreth një pikë mbështetjeje. Kjo mund të imagjinohet më së miri nga një shkallë parashikuar literal ekuilibër që mund përfaqësojë vizuale “peshat” që mund të imagjinohet në një përbërje dy dimensionale.

Nëse zgjidhja është e thjeshtë apo komplekse, një formë e bilancit mund të identifikohet në kompozime më të suksesshme.

Leave a Comment