OSSI

Designer

Eshtë një profesionist per ueb-design i cili ka punuar ne kompani te ndryeshme, duke dizajnuar uebsajte profesionale, komerciale dhe sisteme me CMS, si dhe grafike. Njekohesisht duke mundesuar zgjidhje të projektimit për sektorin privat dhe publik.

BESI

Menaxher i Ueb Projektit

Realizon objektivat e Ueb projektit duke vendosur qëllimin e projektit; hartimin dhe dhënien e zgjidhjeve; poashtu kryeson/udhëheqë me anëtarët e ekipit.

BENI

Ueb Programues

Ueb programuesit janë jetike për të mbajtur faqet e internetit, së bashku me inxhinierët dhe zhvilluesit e ueb aplikacioneve në kompanin tonë, konstiderohet gjithashtu përgjegjës për të ndihmuar për të nisur programe të reja për të përmbushur nevojat e biznesit dhe industrisë.