Dallimi në mes zhvillmit te Web-it(Web Development) dhe dizajnimit te Web-it (Web design)

Shumë njerëz përdorin dy termat “Web Design” dhe “Web Development” si sinonime, por ato kan dy kuptime të ndryshme. Zhvillimi i Web-it është pika e fundit e faqes së internetit, programimit dhe e ndërveprimeve të faqeve.

Zhvillimi i Web-it është i njohur edhe si zhvillimi i faqeve të internetit.Një zhvillues Web-i fokusohet mbi atë si një faqe(site) punon , dhe se a janë konsumatorët të knaqur me të.

Dizajni i Web-it është pjesa ku klienti ballafqohet me faqen e internetin(website).
Një Web projektuesi ka të bëjë me mënyrën se si një faqe e internetit duket dhe se si konsumatorët ndërveprojnë me të.

Techopedia shpjegon Zhvillimin e Web-it
Techopedia ka për qëllim të ndihmojë të kuptojmë teknologjinë

Zhvillimi i Web-it është coding ose programimi që mundëson funksionalitetin e internetit, për kërkesat e përdoruesit.
Hierarkia e Zhvillimit të Web-it është si vijon:

  • Client-side coding
  • Server-side coding
  • Database technology